משרד עו”ד דיני חברות

תחומי המומחיות של משרד עו”ד דיני חברות

משרד עו”ד דיני חברות מתמחה בפן המשפטי והפיננסי של חברות, החל משלב ההקמה ועד לשלב הפעילות השוטפת. מדובר בין היתר, על בחירת סוג החברה בהתאם לאופי פעילותה הצפוי ורישום החברה החדשה כחברת יחיד, חברה מוגבלת, חברה מפרה או חברה שאינה מוגבלת בהתאם. כידוע לכל משרד עו”ד חברה מוגדרת כאישות משפטית העומדת בפני עצמה, דבר המקנה לה זכויות וחובות בהתאם לדיני החברות. מסך ההפרדה שבין החברה לבעליה מגן על הבעלים מפני כישלון כלכלי של החברה ובדרך כלל לא ניתן יהיה לתבוע מהבעלים על נזקים או חובות של החברה.

ייסוד והקמת חברה

בכל הקמה של חברה חדשה יש צורך בליווי של משרד עורכי דין ליווי חברות בתהליך ההקמה. מעבר להמלצה לגבי אופן רישום העסק כחברה פרטית או ציבורית, מוטלת על משרד עורכי דין ליווי חברות גם האחריות המשפטית לניסוח התקנון ולרישום מסמכי הבעלות, לרבות אופן אחזקת המניות של הבעלים. כפי שידוע לכל משרד עו”ד לדיני חברות על מנת לקיים כל פעילות עסקית בישראל באופן חוקי, החברה חייבת להיות רשומה כחוק במרשם החברות. בעת הקמת החברה משרד עו”ד לדיני חברות יגדיר לפחות אדם אחד שישמש בתור הדירקטור של החברה ובמידת הצורך גם כבעל המניות של החברה.

משרדי עו”ד לפשיטות רגל עסקיות

בתחומי המומחיות של משרד עו”ד דיני חברות גם התחום של שיקום עסקים וחדלות פירעון. משרדי עו”ד לפשיטות רגל עסקיות מתמחים בכל הקשור בחברות שיש להן קשיים כלכליים או תזרימיים. משרדי עו”ד לפשיטות רגל יכולים לסייע בתהליכי הבראה של חברות והשבתם לפעילות כלכלית תקינה. במקרים אחרים משרד עורכי דין יכול להוביל משא ומתן לגיבוש הסדר נושים והליכי הקפאת הליכים או פירוק. בהקשר זה, משרד עורכי דין מחיקת חובות מנסה להביא לצמצום הנזק הכלכלי של חברות במשבר, לשם קידום האינטרסים של כלל הנוגעים בדבר.

ליווי של משרד עו”ד דיני חברות

תחום מומחיות נוסף של משרד עו”ד דיני חברות הוא מיזוגים ורכישות. עורכי הדין צריכים ללוות ולייעץ לגבי אופן ביצוע המיזוג, הן ברמה המסחרית והן ברמת המס. משרד עו”ד פרל טביב מתמחה בתחום דיני החברות ומנוסה בייצוג לקוחות מכל צדי המתרס, תוך הגנה מיטבית על האינטרסים של כל לקוח. משרד עורכי דין מחיקת חובות פרל טביב מעניק ייעוץ וליווי אישי לאורך כל תהליכי השיקום של עסקים במשבר, תוך התחשבות בכל הגורמים וניסיון למקסום האינטרסים המשותפים.

תחומי התמחות נוספים

ייצוג ועריכת הסכמים בתחום הנדל”ן על כל סוגיהם, ומייצג לקוחות משני צדי המתרס, תוך שמירה על אינטרס הלקוח. המשרד מעניק ייעוץ וליווי…

דיני נזיקין נכללים בענף המשפט האזרחי וכוללים תביעות משפטיות שונות בגין נזקי גוף שהתרחשו כתוצאה מתאונת דרכים, טיפול רפואי רשלני…

הקמה וניהול של חברה הם נושאים מורכבים, המצריכים מבעלי השליטה והמנהלים השקעה של זמן יקר ביום יום בטיפול שוטף בבירוקרטיה…

חדלות פרעון – מצב בו חברה / אדם פרטי נמצאים בגירעון כלכלי מול נושים וסכום החובות שצברו עולה על הנכסים שברשותם, משבר כלכלי חמור…

תחום דיני המשפחה במשפט הישראלי מורכב, מאתגר וטומן בחובו טיפול במגוון היבטים מחיי היום יום, ביניהם הליכי גירושין, משמורת ילדים, מזונות…

המשרד מעניק ייעוץ וליווי אנושי לאורך כל התהליך ברגישות רבה, תוך התחשבות בכל הגורמים ולו הקטנים ביותר.