פסקי דין

פסק דין בו קיבל חייב הפטר מחובות וגם מחוב מזונות למרות שהיו לו הכנסות נוספות מלבד קצבת הנכות